Welkom op Savannah's trampoline site
  |  Begin  |  Nieuws  |  Wedstrijden  |  Wie is Savannah ?  |  Agenda  |  Foto's, filmpjes en uitslagen  |  Spelletjes  |  Wist je dat ?  |  Downloads  |  Links  |  Fotografie  |  Gastenboek / Guest Book  |  Wordt verwacht  |  Zoeken  | Registreren
Wachtwoord vergeten?


TeDDyScore 
OneTouch Jury App 

Splash screen TeDDyScoreLanguage selection menuScore entry exercise 1Select/modify clubModify apparatus menuModify start order of gymnasts
Downloads  > TeDDyScore 

Downloads
Wat is TeDDyScore?

Het gratis (freeware) programma TeDDyScore kan gebruikt worden om zelf op de tribune op een Nintendo DS de scores van een trampolinewedstrijd bij te houden en de totaalscores en finale volgorde te laten berekenen. Klik hier om de nieuwste versie te downloaden.

Backup kaartje nodig

Om TeDDyScore op je Nintendo DS te kunnen gebruiken heb je een backup kaartje zoals R4 of DSTT nodig.

Uitproberen onder Windows

Heb je (nog) geen backup kaartje en wil je TeDDyScore toch even uitproberen? Download en installeer dan de Nintendo DS emulator No$GBA hier. Hiermee kun je TeDDyScore op een Windows computer uitproberen. Klik na installatie van No$GBA op deze TeDDyScore link en geef vervolgens aan dat je het programma No$GBA wilt gebruiken om TeDDyScore te openen. Je kunt zo alleen geen scorebestanden laden of opslaan; dat kan alleen op een echte Nintendo DS. Maar je kunt zo wel even kijken hoe TeDDyScore werkt.

Deelnemerslijsten downloaden

De deelnemerslijsten onderaan kun je downloaden door je muispijltje boven de link zetten en dan met de rechtermuistoets '(Doel / Koppeling) Opslaan Als' te kiezen, anders krijg je de inhoud alleen als tekst in je browser te zien .
Zet de deelnemerslijsten bij het programma op je Nintendo DS dan kun je de betreffende lijst laden via het hoofdmenu van TeDDyScore.
De laatst toegevoegde lijsten zijn de deelnemerslijsten voor het NK 2010 op 12 juni 2010 in Aalsmeer.

Nieuwste versie

De nieuwste versie van TeDDyScore is 0.8.1.
In deze versie twee belangrijke wijzigingen in de zoekfunctie en het invoeren van de scores.
De zoekfunctie werkt nu over alle toestellen en wedstrijden heen, dus als je snel naar een deelnemer wilt die in een andere categorie springt is het voldoende om de naam in te tikken via de 'zoeken' knop en zal het scorescherm van de betreffende deelnemer verschijnen. Overigens kan bij de 'zoeken' functie ook het startnummer in plaats van de naam van de deelnemer worden ingevoerd.
Het invoeren van de scores kan in deze versie sneller omdat voor de meeste scores nog maar 2 getallen hoeven te worden aangeklikt. Om bijvoorbeeld 7.50 in te voeren is het voldoende om de 7 en de 5 aan te klikken en als vervolgens de cursor wordt verplaatst zal de 0 automatisch worden toegevoegd.
Dit geldt alleen bij het verplaatsen van de cursor; als de enter toets wordt gebruikt wordt de extra 0 niet toegevoegd.
Het blijft nog wel steeds mogelijk om ook het laatste cijfer aan te klikken, maar voor een 0 is dat dus niet meer noodzakelijk. Omdat de scorebordjes van de jury vaak erg snel weer worden weggehaald is het handig als de scores op deze manier sneller kunnen worden ingevoerd.
Tenslotte is bij het aanmaken van een nieuwe wedstrijd het aantal gymnasten dat tegelijk kan worden toegevoegd verhoogd naar 150. Als de deelnemers worden geladen vanuit een CSV bestand is er geen limiet aan het aantal deelnemers; het beschikbare geheugen van de DS en de snelheid zijn dan de enige beperking.
Er is nog geen nieuwe gebruikershandleiding voor versie 0.8.1. Op de hier genoemde verschillen na is de handleiding van versie 0.8.0 nog up-to-date.

Toekomstige versies

Er wordt nog druk gewerkt om TeDDyScore te verbeteren, dus kom regelmatig terug om updates te downloaden.

Omdat er in versie 0.8.0 een groot aantal nieuwe functies zijn bijgekomen bestaat de mogelijkheid dat er sinds deze versie nog foutjes voorkomen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie die kan omgaan met de nieuwe puntentelling die vanaf 1 september 2010 gebruikt gaat worden (punten tot op 0.005 nauwkeurig en met de nieuwe 'Time of Flight' score.)


Het is de bedoeling dat er ook een instructiefilmpje komt met uitleg hoe TeDDyScore werkt.
Updates waaraan nog gewerkt wordt zijn o.a. ondersteuning van teamwedstrijden en de mogelijkheid om de uitslagen van een aantal wedstrijden tegelijk te laden en dan per wedstrijd apart te bekijken of te laten bepalen wie zich heeft geplaatst voor het NK.
Verder wordt er gekeken of het programma geschikt is / gemaakt kan worden om de score bij andere sporten (zoals turnen of kunstschaatsen) bij te houden.

Draadloos scores uitwisselen

Ook wordt het mogelijk om complete scorelijsten of alleen afzonderlijke scores via draadloos netwerk op te halen vanaf een website.
Dat kan een website op internet zijn, of als er geen draadloos internet aanwezig is zou het ook een webserver op een laptop met WLAN access point in de wedstrijdzaal kunnen zijn.
De scores kunnen dan op die webserver worden gezet vanuit een (of meerdere) Nintendo DS(-en) met TeDDyScore of bijvoorbeeld vanuit Excel op een laptop. Toeschouwers kunnen zo vanaf de tribune de meest aktuele scores ophalen, de tussenstanden laten berekenen en bekijken.


Instellingen deelnemerslijsten

Let op: de deelnemerslijsten voor de plaatsingswedstrijd A en B zijn ingesteld op 5 juryleden, dat de eindscore wordt bepaald door alle drie de oefeningen samen te tellen en dat er geen correctie wordt toegepast. Als dit in de wedstrijd anders blijkt te zijn moet je, nadat je de deelnemerslijst geladen hebt, met de stylus de tekst 'juryleden' aanklikken en in het menu dat dan verschijnt het juiste aantal juryleden kiezen (navigeren met de 'omhoog' en 'omlaag' pijltjestoetsen links naast het aanraakscherm en selecteren met de A toets of aanklikken met de stylus). De manier waarop de eindscore wordt berekend kun je wijzigen door in het score invoerscherm de tekst 'alles telt' of 'finale telt' aan te klikken en vervolgens 'eindscore' instellen op 'alles' of 'finale' (dat laatste moet gebruikt worden als in de finale de punten weer op 0 beginnen). Als er in een regio veel juryleden van dezelfde club zijn kan er ook voor gekozen zijn om bij 3 juryleden de correctie toe te passen die normaal bij districtswedstrijden wordt gebruikt. Dit kan worden aangepast door in het score invoerscherm de tekst 'corr:' aan te klikken en vervolgens de gewenste keuze te maken.
Via de knop aan de rechter-achterkant van je Nintendo DS kun je de wijzigingen opslaan. Dit moet je altijd doen voordat je de Nintendo uit zet, anders ben je alles kwijt wat je hebt ingevoerd. Met de X en B toets van je Nintendo kun je overigens tussen de 3 oefeningen omschakelen; bij de eerste oefening moet je bij de meeste wedstrijden de moeilijkheidsscore (A) overslaan.

Gastenboek

TeDDyScore is gratis, maar het zou leuk zijn als je even iets in het gastenboek van deze site zet als je het hebt gedownload en het hebt gebruikt. Heb je een nieuwe deelnemerslijst gemaakt en wil je die op deze site beschikbaar maken voor anderen of zou je juist graag een deelnemerslijst voor een wedstrijd willen hebben die hieronder ontbreekt? Stuur dan even een emailtje.


Wijzigingen en verbeteringen

Versie 0.8.0 bevat de volgende verbeteringen en wijzigingen:
 • bijhouden van meerdere wedstrijden mogelijk in 1 bestand
 • 4 oefeningen per toestel mogelijk (nodig voor DMT)
 • schermteksten in 3 talen
 • kopieren van een wedstrijd mogelijk
 • mogelijkheid om de startvolgorde van de deelnemers te wijzigen
 • Namen mogen nu komma's bevatten. Velden met een komma worden in het scorebestand voorzien van dubbele quotes
 • Verder zijn een groot aantal fouten opgelost en is de handleiding bijgewerkt.
 • Foutje opgelost waardoor programma niet meer vastloopt als geen wedstrijdtitel is opgegeven
Versie 0.7.10 bevat de volgende verbeteringen en wijzigingen:
 • Foutje opgelost dat optrad als er meer dan 256 deelnemers in de deelnemerslijst staan
 • Alle internationale lettertekens worden goed weergegeven.
 • Zoek-functie om gymnast te zoeken op huidige toestel
Versie 0.7.9 bevat de volgende verbeteringen en wijzigingen:
 • Fout in de rangorde berekening opgelost die soms optrad bij grotere deelnemerslijsten (ca 50 of meer) als alle scores nog 0 waren.
 • Nieuwe 'Zoek' knop biedt de mogelijkheid om snel naar een gymnast te springen op basis van (een deel) van de naam of door het volgorde nummer in te typen.
 • De Y toets kan voortaan gebruikt worden als backspace.

  Voor versie 0.7.9 komt geen aparte handleiding. Buiten de hier genoemde nieuwe mogelijkheden is de handleiding van versie 0.7.8 nog up-to-date.

Versie 0.7.8 bevat o.a. de volgende verbeteringen en wijzigingen:

 • mogelijkheid om startnummers automatisch aan te passen aan de resultaten van vorige oefening(en)
 • aangeklikte toets op aanraakscherm licht op
 • aantal finalisten ook als percentage in te voeren
 • volgorde knop toegevoegd om op ieder moment de aktuele rangorde te kunnen bekijken per oefening
 • maximum aantal gymnasten bij invoer via TeDDyScore is van 50 naar 150 opgehoogd (bij invoeren vanuit een scorebestand is het maximum in principe onbeperkt; dan wordt het alleen beperkt door de hoeveelheid geheugen in de Nintendo DS)
 • voortgang lezen en schrijven wordt weergegeven
 • opslaan ook via menu aan te roepen
 • pijltjes in selectielijsten geven aan of er nog meer items zijn
 • fout opgelost in bepaling rangorde. KNGU regels 1 t/m 7 worden nu toegepast bij gelijke totaalscores

Versie 0.7.7 bevat o.a. de volgende verbeteringen en wijzigingen:

 • nieuwe 'overslaan' knop voor ontbrekende juryscores met automatisch berekend gemiddelde voor ontbrekende scores
 • ontbrekende of andere volgorde van de kolommen in het scorebestand zijn toegestaan
 • door Excel uitgeschreven DOS tekstbestand met CTRL-M (return-tekens) wordt nu correct gelezen
 • niveau aanpassen en laden van bestanden nu ook via tekstinvoer met selectielijst
 • geselecteerde item in selectielijst wordt onmiddelijk naar de tekstinvoer regel gekopieerd
 • geselecteerde item in selectielijst volgt ingetypte tekst (zoeken in selectielijst)
 • bij aanmaken van een nieuwe wedstrijd blijven eerder geladen gymnast-club combinaties beschikbaar voor hergebruik
 • invoer van verschillende (aantallen) gymnasten per toestel mogelijk (was eerst alleen mogelijk vanuit scorebestand)
 • & teken is nu wel zichtbaar
 • totaalscores groter dan 100.0 worden nu wel goed uitgelijnd

Versie 0.7.6 bevat t.o.v. 0.7.5 alleen een verbeterde 'pw' correctie.

Versie 0.7.5 bevat een aantal belangrijke verbeteringen.:

 • correctie mogelijkheden die bij de plaatsingswedstrijden en districtswedstrijden met 3 juryleden worden gebruikt
 • punt voor moeilijkheid (A score) kan nu bij alle oefeningen worden ingevuld (nodig voor A niveau)
 • de werkelijke moeilijkheid wordt opgeslagen; in de totaalscore wordt de maximale moeilijkheid per niveau gebruikt
 • keuzemenu voor het niveau van de springers met automatische invulling van de maximale moeilijkheid
 • invoer van alle cijfers van de score mogelijk
 • scores worden met de decimale punt opgeslagen en geladen
 • menukeuze ook met de stylus mogelijk
 • verbeterde tekst invoer voor o.a. het invoeren van namen van springers en club. Reeds ingevoerde clubs kunnen vanuit een lijstje worden geselecteerd.
 • wedstrijdtitel in te voeren
 • mogelijkheid om toestellen of gymnasten achteraf toe te voegen
 • mogelijkheid om de toestelnaam te wijzigen
 • mogelijkheid om terug te gaan als per ongeluk het 'wedstrijd laden' menu is gekozen
 • fouten die o.a. zijn opgelost: moeilijkheidsscore wordt nu wel weggeschreven en geladen; moeilijkheid > 10.0 kan nu correct worden ingevoerd.
bestandversieupdate datum
TeDDyScore0.8.1
2 maart 2010 22:43 u
deelnemerslijst NK 2010 individueel C,D,E in Aalsmeer0.8.0
10 juni 2010 21:57 u
deelnemerslijst NK 2010 individueel A,B in Aalsmeer0.8.0
10 juni 2010 21:57 u
deelnemerslijst NK 2010 synchroon B,C,D,E in Aalsmeer0.8.0
10 juni 2010 21:57 u
deelnemerslijst NK 2010 synchroon A in Aalsmeer0.8.0
10 juni 2010 21:57 u
deelnemerslijst 3e plaatsingswedstrijd district Zuid C/D/E synchroon 2010 in Oss0.8.0
22 april 2010 21:49 u
deelnemerslijst 1e plaatsingswedstrijd district Zuid C/D/E synchroon 2010 in Goes0.8.0
9 april 2010 22:48 u
deelnemerslijst 1e plaatsingswedstrijd district Zuid C/D/E individueel 2010 in Goes0.8.0
9 april 2010 22:48 u
deelnemerslijst 3e landelijke plaatsingswedstrijd B/A synchroon 2010 in Goes0.8.0
31 maart 2010 22:03 u
deelnemerslijst 3e landelijke plaatsingswedstrijd B/A individueel 2010 in Goes0.8.0
31 maart 2010 22:03 u
deelnemerslijst 2e landelijke plaatsingswedstrijd B/A synchroon 2010 in Apeldoorn0.8.0
24 maart 2010 22:18 u
deelnemerslijst 2e landelijke plaatsingswedstrijd B/A 2010 individueel in Apeldoorn0.8.0
24 maart 2010 22:18 u
deelnemerslijst German Trampoline Open 2010 Wettkampf 30.8.0
18 maart 2010 22:45 u
deelnemerslijst German Trampoline Open 2010 Wettkampf 50.8.0
18 maart 2010 22:45 u
deelnemerslijst 1e landelijke plaatsingswedstrijd meisjes A/B 2010 Trampoline Individueel en Synchroon
0.7.10
2 maart 2010 22:44 u
TeDDyScore0.8.0
07 januari 2010 22:33 u
TeDDyScore handleiding0.8.0
12 juni 2009 22:50 u
deelnemerslijst Niederrhein Cup 2010 Trampoline Individueel Meisjes 96-98
0.7.10
25 februari 2010 21:53 u
deelnemerslijst Flik-Flak bokaal 2010 Trampoline
0.7.10
07 januari 2010 22:33 u
deelnemerslijst Forza Cup 2009 Trampoline nationaal en internationaal
0.7.10
18 december 2009 22:58 u
deelnemerslijst NK B,C,D,E niveau 2009 individueel
0.7.10
17 juni 2009 21:54 u
deelnemerslijst NK B,C,D,E niveau 2009 synchroon
0.7.10
17 juni 2009 21:54 u
deelnemerslijst NK A niveau 2009 individueel
0.7.10
17 juni 2009 21:54 u
deelnemerslijst NK A niveau 2009 synchroon
0.7.10
17 juni 2009 21:54 u
deelnemerslijst NK Dubbel Mini Trampoline 2009
0.8.0
17 juni 2009 21:54 u
TeDDyScore0.7.10
9 april 2009 19:51 u
deelnemerslijst 1e landelijke plaatsingswedstrijd A en B 2009 individueel
0.7.10
15 april 2009 22:05 u
deelnemerslijst 1e landelijke plaatsingswedstrijd A en B 2009 synchroon
0.7.10
15 april 2009 22:05 u
TeDDyScore0.7.9
20 maart 2009 18:20 u
deelnemerslijst Ostseekpokal 2009 individueel WK1 - WK10
0.7.9
7 april 2009 13:27 u
deelnemerslijst Ostseekpokal 2009 individueel WK 1
0.7.9
7 april 2009 13:27 u
deelnemerslijst Halve finale CDE individueel 2009
0.7.9
25 maart 2009 23:34 u
deelnemerslijst Halve finale CDE synchroon 2009
0.7.9
25 maart 2009 23:34 u
TeDDyScore0.7.8
11 maart 2009 22:36 u
TeDDyScore handleiding0.7.8
12 maart 2009 12:42 u
deelnemerslijst Flowercup 2009 Class I
0.7.8
update 16 maart 2009
deelnemerslijst Flowercup 2009 Class I Men
0.7.8
update 16 maart 2009
deelnemerslijst Flowercup 2009 Class I Women
0.7.8
update 16 maart 2009
deelnemerslijst Flowercup 2009 Class I Girls
0.7.8
update 16 maart 2009
deelnemerslijst Flowercup 2009 Class II Women
0.7.8
update 16 maart 2009
deelnemerslijst 3e plaatsingswedstrijd Zuid 2009 Instappers gemengd E individueel
0.7.8
deelnemerslijst 3e plaatsingswedstrijd Zuid 2009 Pupillen gemengd E individueel
0.7.8
deelnemerslijst 3e plaatsingswedstrijd Zuid 2009 Jeugd gemengd D individueel
0.7.8
deelnemerslijst 3e plaatsingswedstrijd Zuid 2009 Jeugd meisjes C individueel
0.7.8
deelnemerslijst 3e plaatsingswedstrijd Zuid 2009 Junior meisjes C individueel
0.7.8
TeDDyScore0.7.7
26 februari 2009 23:38 u
TeDDyScore handleiding0.7.7
27 februari 2009 12:50 u
Uitslagen Niederrheincup 2009 individueel Wettkampf 1-8
0.7.7
1 maart 2009 22:51u
Deelnemerslijst Niederrheincup 2009 Wettkampf 1
0.7.7

Deelnemerslijst Niederrheincup 2009 Wettkampf 3
0.7.7

Deelnemerslijst Niederrheincup 2009 Wettkampf 5
0.7.7

Deelnemerslijst Niederrheincup 2009 Wettkampf 7
0.7.7

Deelnemerslijst Niederrheincup 2009 WK1,WK3,WK5,WK7
0.7.7

TeDDyScore
0.7.6
17 februari 2009 00:36 u
Uitslagen 2e plaatsingswedstrijd Zuid 2009 Instappers gemengd E individueel
0.7.6
Uitslagen 2e plaatsingswedstrijd Zuid 2009 Pupillen Gemengd E individueel
0.7.6
Uitslagen 2e plaatsingswedstrijd Zuid 2009 Jeugd Gemengd D individueel
0.7.6
Uitslagen 2e plaatsingswedstrijd Zuid 2009 Jeugd Meisjes C individueel
0.7.5
Uitslagen 2e plaatsingswedstrijd Zuid 2009 Junior Meisjes C individueel
0.7.6
TeDDyScore
0.7.5
13 februari 2009 19:22 u
deelnemerslijst 2e plaatsingswedstrijd Zuid 2009 Instappers gemengd E individueel
0.7.5
deelnemerslijst 2e plaatsingswedstrijd Zuid 2009 Instappers gemengd E synchroon
0.7.5
deelnemerslijst 2e plaatsingswedstrijd Zuid 2009 Pupillen Gemengd E individueel
0.7.5
deelnemerslijst 2e plaatsingswedstrijd Zuid 2009 Jeugd Gemengd D individueel
0.7.5
deelnemerslijst 2e plaatsingswedstrijd Zuid 2009 Jeugd Gemengd D synchroon
0.7.5
deelnemerslijst 2e plaatsingswedstrijd Zuid 2009 Jeugd Meisjes C individueel
0.7.5
deelnemerslijst 2e plaatsingswedstrijd Zuid 2009 Junior Meisjes C individueel
0.7.5
TeDDyScore Handleiding0.7.5
13 februari 2009